Psykoterapi

Psykoterapi er en effektiv måde at arbejde med sig selv på!

Psykoterapi kan benyttes ved forskellige gode grunde – ingen grund er bedre eller mere rigtig end anden.

Psykoterapi og samtaleterapi kan blive et vendepunkt i livet. Alle mennesker kan komme i en situation, hvor samtaler med en psykoterapeut kan være vejen ud af problemer eller de første skridt i en selvudviklingsproces.

De problemer, der kan arbejdes med i samtaleterapi kan f.eks. være:

  • Krise
  • Sorg og tab
  • Problemer i parforholdet
  • Skilsmisse
  • Familieproblemer

Og føler du:

  • Manglende selvværd
  • Angst
  • Opgivenhed
  • Dig ramt af stress eller sygdom

kan du også vælge samtaleterapi som den hjælp og støtte,  du kan have brug for. Jeg vil med nænsomhed kunne følge og støtte dig gennem denne proces.

Der kan også opstå problematikker i relationen til andre mennesker pga. misforståelser i kommunikationen. Her vil det give god mening, at kikke på sin egen kommunikation og blive opmærksom på, om man er “hjemme” på sin egen banehalvdel. Her vil jeg kunne spejle hverdagsproblematikkerne og kommunikationen – og guide til en mere brugbar kommunikations form.

Hvad er psykoterapi?

Psykoterapi er en betegnelse for samtaleterapi – en terapi form, der bl.a. kan hjælp til personlig udvikling, at få afklaret eksistentielle spørgsmål eller problemer der nedsætter ens livskvalitet.

Man kan med samtaler hos en psykoterapeut, opnå indsigt i sine egne tanke- og handlemønstre og derved forandre disse dyberegående problematikker.

Hvis du syntes psykoterapi kan lyde ”underligt”, kan du se på psykoterapi som samtaleterapi og supervision til din hverdag, dit parforhold, angst eller depression – eller måske en helt anden dyberegående udfordring.

Jeg tilbyder individuel terapi, parterapi, familieterapi og terapi for børn og unge.

Så har du brug for en dygtig og professionel psykoterapeut på Sydsjælland og Næstved området, kan du kontakte mig for en uforpligtende snak på Telefon 20 63 40 18.

Priser på samtaler.